מדיניות הרשמה לקורסים

מדיניות הרשמה לקורסים

  • על התשלום לקורסים להתבצע עד 7 ימים טרם למועד פתיחת הקורס, אין באפשרות חיכמה – התכנית ללימוד ערבית להבטיח מקום בכיתת הלימוד לפונים שלא שילמו את עלות הקורס עד שבוע מיום התחלת הקורס או למתעניינים שהגיעו לשיעור ניסיון. שיעורי ניסיון ניתנים רק בתיאום ובאישור מראש בכפוף להחלטת סגל התכנית.
  • ביטול הרשמה לקורס אפשר בתוך 14 יום ממועד ההרשמה וזאת בלבד שהביטול ייעשה 7 ימי עבודה קודם למועד פתיחת הקורס. במקרה של ביטול הרשמה ייגבו דמי ביטול בגובה 5% משכר הלימוד.
  • לאחר פתיחת קורס אין החזר כספי, ניתן לקיים את הקורס במועד חלופי.